Πρωτοβουλία Νέας Αριστεράς
Κίνηση για την ανανέωση και διεύρυνση των αριστερών πολιτικών

Η εκκλησία και ο αντιταξικός μας αγώνας

Η εκκλησία μέσα από την ιστορική της διαδρομή αποτελεί μέρος της άρχουσας τάξης και της ταξικής εκμετάλλευσης των παραγωγικών δυνάμεων του λαού ως συμμέτοχος στο ληστρικό τραπεζικό σύστημα, διατηρώντας μιαν ευνοιοκρατική σχέση με την πολιτική εξουσία που η ίδια συμβάλλει τα μέγιστα για την ανάδειξη της , μετατρέποντας την σε ταξική εξουσία υπεράσπισης των ολιγαρχικών συμφερόντων.

Εδώ εξετάζουμε την εκκλησία ως κοσμική εξουσία, ως τραπεζοκρατική οικονομική δύναμη ανεξάρτητα από την θρησκεία που υποτίθεται ότι εκφράζει.

Όμως θα ήταν λάθος προσέγγιση αν παραβλέψουμε το γεγονός της εκμετάλλευσης της θρησκείας από την εκκλησία προς ενδυνάμωση της πολιτικο-οικονομικής της ισχύος.

Συνεπώς η θρησκεία γίνεται μέσον και εργαλείο εξουσιασμού στα χέρια της εκκλησίας.

Διότι οι πιστοί αδυνατούν να ασκήσουν κριτική στην εκκλησία τους και έτσι αποδέχονται τον ταξικό της ρόλο. που την καθιστά συνεκτική δύναμη του συστήματος εκμετάλλευσης της εργασίας και υποταγής της κοινωνικής βούλησης.

Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορεί κανείς να την αρνηθεί ή να την παρουσιάσει αλλιώς.

Συνεπώς η εκκλησία από την άποψη της Νέας Αριστεράς είναι ένας εκ των ισχυροτέρων και χειροτέρων εχθρών των εθνικών παραγωγικών δυνάμεων.

Η διαπίστωση αυτή επιτάσσει την διαμόρφωση της στρατηγικής της επίθεσης κατά της εκκλησίας ως μέρος του πολιτικού αγώνος ενάντια στο ταξικό κράτος και το σύστημα της ιδιωτικής τραπεζοκρατικής οικονομίας.

Στόχος μας δεν είναι να καταστρέψουμε την εκκλησία ως φορέα μιας θρησκευτικής πρότασης αλλά ως αίτιο ταξικής ανισότητας και υποβάθμισης της λαϊκής κυριαρχίας.

Η εκκλησία ως θρησκευτική οργάνωση θα βρει τον κανονικό της ρόλο στα πλαίσια ενός κοσμικού ανεξίθρησκου λαϊκού κράτους.