Πρωτοβουλία Νέας Αριστεράς
Κίνηση για την ανανέωση και διεύρυνση των αριστερών πολιτικών

Καμία αισιοδοξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σε αυτό το βίντεο αναλύω τα δομικά προβλήματα της ΕΕ και γιατί δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε λύση εντός των δομών της.

Η παρουσίαση αυτή βασίζεται σε πρόσφατο άρθρο μου στα αγγλικά: No optimism for the European Union.