Πρωτοβουλία Νέας Αριστεράς
Κίνηση για την ανανέωση και διεύρυνση των αριστερών πολιτικών

Αξονικές θέσεις του Κοινοτισμού για την Κύπρο

Γενικές αρχές

 1. Υπερασπιζόμαστε το έθνος ως ιστορικό δημιούργημα των φυλετικών κοινοτήτων του λαού και τασσόμαστε ενάντια σε κάθε μορφή κράτους που δεν ταυτίζεται με το λαϊκό αυτεξούσιο.
 2. Υπερασπιζόμαστε την πατρίδα που είναι η παραδεδομένη γη επί της οποίας οι εθνικές κοινότητες δημιουργούν πολιτισμό σε συνθήκες ελευθερίας και κυριαρχίας.
 3. Υπερασπιζόμαστε τον πραγματικό άνθρωπο της διασυνδετότητας με την κοινότητα του και την φύση και όχι τον αφηρημένο αποπλαισιωμένο άνθρωπο των αντιφυσικών και εξουσιαστικών ιδεολογημάτων.
 4. Η γη είναι ο κοινός οίκος κάθε μορφής ζωής και οφείλουμε να την διαφυλάξουμε αμόλυντη ενάντια στην κερδοσκοπική και μολυσματική εκμετάλλευση της.
 5. Κανένα ατομικό δικαίωμα δεν μπορεί να τεθεί υπεράνω του αγώνος της συλλογικής επιβίωσης.

Οικονομία

 1. Επιστροφή σε εθνικό νόμισμα.
 2. Κατάργηση του ιδιωτικού τραπεζικού συστήματος που συμβιώνει με το ταξικό κράτος.
 3. Μια και μοναδική συνεργατική τράπεζα του λαού που δεν θα εμπορεύεται τραπεζικά προϊόντα.
 4. Δημιουργία κρατικής τράπεζας παραγωγικών επενδύσεων.
 5. Στήριξη της ελεύθερης αγοράς και αποτροπή δημιουργίας μονοπωλίων.
 6. Κατάργηση της ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας και θέσμιση νέας κεντρικής τράπεζας ελεγχόμενης από τις κοινοτικές συνελεύσεις.
 7. Επιστροφή στην ύπαιθρο και ανασύσταση των κοινοτήτων.
 8. Κοινοτικοποίηση των τσιφλικιών και του συσσωρευμένου πλούτου εν γένει.
 9. Γη και στέγη στους κατ’ επάγγελμα αγρότες κι όσους επιστρέφουν στις κοινότητες.
 10. Αγροτική πολιτική αυτάρκειας αλλά και οικολογικής υπευθυνότητας.
 11. Αποκλειστική χρήση ελεύθερου λογισμικού σε όλες τις δημόσιες αρχές καθώς και απελευθέρωση κάθε πηγαίου κώδικα ο οποίος προέκυψε κατόπιν χρηματοδότησης από δημόσιο ταμείο.

Κυπριακό

 1. Ένταξη της Κύπρου στην Ελληνική Δημοκρατία.
 2. Στρατηγική της απελευθέρωσης από τους τούρκους κατακτητές.
 3. Κατάργηση των βρετανικών βάσεων.
 4. Επέκταση του δικαίου της ανάγκης προς ολοκλήρωση της συνταγματικής αλλαγής.
 5. Δημοψήφισμα για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα μετά την απελευθέρωση.
 6. Όσοι τουρκοκύπριοι αντιτίθενται στην τουρκική κατοχή και επιθυμούν να ζήσουν μαζί μας ως ισότιμοι πολίτες χωρίς ειδικά δικαιώματα , είναι ευπρόσδεκτοι.

Πολιτειακό

 1. Αποκέντρωση της νομοθετικής εξουσίας και θέσμιση των επαρχιακών νομοθετικών συνελεύσεων που θα αντιπροσωπεύονται από τις τοπικές κοινότητες εκάστης επαρχίας και τις τοπικές λαϊκές συνελεύσεις.
 2. Αυτόνομες ένοπλες λαϊκές πολιτοφυλακές με δικαιώματα αστυνόμευσης στο χώρο των τοπικών κοινοτήτων τους.
 3. Ελάχιστο επαρκές κράτος με δοτές αρμοδιότητες εκ των επαρχιακών συνελεύσεων των κοινοτήτων.
 4. Αντικατάσταση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας από το κοινοτιστικό συμμετοχικό πολίτευμα και κατάργηση όλων των ολιγαρχικών και φατριαστικών κομματικών θεσμών και οργανώσεων που συντηρούνται από το μεγάλο ταξικό κράτος.
 5. Αντιγραφειοκρατικός, απλοποιημένος και τεχνολογικά επίκαιρος κρατικός μηχανισμός στην υπηρεσία των πολιτών και της παραγωγής.

Κοινοτιστικό Δίκαιο

 1. Δήμευση του μεγάλου πλούτου που συσσωρεύθηκε σε συνθήκες ταξικής βίας, διαφθοράς και ξένης κατοχής, καθώς και πρόνοιες για την αποτροπή της πιθανής συσσώρευσης του εκ νέου.
 2. Κυλιόμενη ιδιοχρησία για εγκαταλελειμμένες αγροτικές γαίες και οικήματα.
 3. Προστασία της ζωτικής ιδιοκτησίας του λαού.
 4. Κατάργηση της ποινής φυλάκισης για οικονομικά χρέη είτε προς το κράτος είτε προς ιδιώτες (όχι σε κάθε φυλακή χρέους).
 5. Κατάργηση κάθε μορφής ανισότητας και συσσώρευσης ισχύος σε λίγους.
 6. Δρακόντειοι νόμοι κατά της διαφθοράς.
 7. Αποκατάσταση της συλλογικής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Παιδεία

 1. Εγκυκλοπαιδική, ολιστική πνευματική καλλιέργεια αποσκοπούσα στην διαμόρφωση του ελεύθερου πολίτη-οπλίτη-ιδιοκτήτη που αποτελεί αναπόσπαστο κύτταρο της κοινότητας.
 2. Διασύνδεση της εκπαίδευσης με την κοινοτιστική παραγωγική διαδικασία και τις ανάγκες αυτής προάγοντας την επιστημονική έρευνα και κατάρτιση με στόχο την βελτίωση της εθνικής παραγωγής και την μεγίστη δυνατή αυτονομία στο τομέα των τεχνολογικών εφαρμογών.
 3. Προαγωγή της κριτικής σκέψης,της φυσιοκεντρικής και οικολογικής συνείδησης και αποτροπή κάθε δογματικής επιβολής και διαστρέβλωσης που εξ ορισμού υπηρετεί και προάγει ταξικά συμφέροντα και την φατριαστική συγκέντρωση ισχύος.
 4. Εθνική αυτογνωσία και διασύνδεση με την αρχαία γνώση αλλά και πρόσληψη επίκαιρης έρευνας από κάθε διαφορετικό πολιτισμό.
 5. Εμπράγματη καλλιέργεια συνείδησης υγιεινής διατροφής και άσκησης αρχίζοντας από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 6. Γνώση και τέχνη στο λαό. Προστασία των καλλιτεχνών από το κοινοτιστικό κράτος και ανάδειξη κοινοτικών χώρων τέχνης και δια βίου μάθησης.

Οικοσύστημα

 1. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να τίθεται υπό το πρίσμα του σεβασμού της βιοποικιλότητας της φύσης και της φυσικής αρμονικής βιωσιμότητας. Η αρχή αυτή επιτάσσει την νομοθετική περιχαράκωση της.
 2. Στηρίζουμε την οικοσυστημική καλλιέργεια ενάντια στην χημική παραβίαση της φύσης και τελικά της υγείας του λαού.
 3. Σχεδιάζουμε την επαναφορά της πολυκαλλιέργειας και διορθώνουμε παρεμβατικά τις στρεβλώσεις της μονοκαλλιέργειας τόσο στις καλλιεργούμενες όσο και τις δασικές εκτάσεις.
 4. Προστασία της χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας και σταμάτημα κάθε παρέμβασης που ανατρέπει την ισορροπία του οικοσυστήματος.

Εργασία

 1. Προτεραιότητα εργασίας στους κύπριους ώστε να αποτρέπεται η αναγκαστική μετανάστευση τους.
 2. Μεταναστευτική πολιτική που θα ανταποκρίνεται στις ελλείψεις του ντόπιου εργατικού δυναμικού σε αυστηρά πλαίσια.
 3. Κλειστά σύνορα για κάθε λαθρομετανάστη.
 4. Ισότητα δικαιωμάτων μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων.
 5. Κατάργηση των κομματοκρατούμενων εργατικών συντεχνιών και σύσταση τοπικών εργατικών συνελεύσεων με επέκταση τους σε ευρύτερες συλλογικότητες.

Κοινονισμός

 1. Μέριμνα για εξάλειψη της φτώχειας και της ανασφάλειας.
 2. Εισόδημα διατροφής για κάθε πολίτη από την γέννηση του με εξαίρεση των εχόντων ικανοποιητικό εισόδημα.
 3. Στέγαση ολόκληρου του πληθυσμού που θα περιλαμβάνει την κοινοτικοποίηση της μεγάλης οικιστικής ιδιοκτησίας.
 4. Ισχυρό κρατικό υγειονομικό σύστημα δωρεάν παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο λαό.
 5. Νέο αντι-γραφειοκρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα.
 6. Πολιτική κινήτρων για την δημιουργία της πολύτεκνης οικογένειας.

Άμυνα

 1. Δημιουργία λαϊκού αντι-ταξικού στρατού.
 2. Δίκτυο συνεργασίας του τακτικού στρατού με τις ένοπλες λαϊκές πολιτοφυλακές. Κοινές ασκήσεις και σχετικά προγράμματα εκπαίδευσης μεταξύ σωμάτων ασφαλείας (αστυνομία, πυροσβεστική, δασονομία, πολιτική άμυνα) και ένοπλων λαϊκών πολιτοφυλακών.

Γεωπολιτική

 1. Ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της μετατροπής της σε Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Στρατηγική ανατροπής της ισχύουσας κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με φόντο την έξοδο από αυτήν σε περίπτωση μη αλλαγής της.
 2. Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.
 3. Δημιουργία του κοινού των Ελλήνων με θεσμούς συμμετοχής σε κοινές αποφάσεις και σχεδιασμούς που θα εντάσσει τους Έλληνες των λησμονημένων και σκλαβωμένων πατρίδων καθώς και τους απόδημους.
 4. Διασύνδεση με κοινοτιστικά κινήματα σε όλα τα έθνη και σφυρηλάτηση αντιιμπεριαλιστικού, αντικαπιταλιστικού συνασπισμού.

Επίμετρον

Επί των αξονικών θέσεων του κοινοτισμού είναι δυνατόν να αναπτυχθούν συγκεκριμένες και εξειδικευμένες προτάσεις εφηρμοσμένης πολιτικής.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ