Πρωτοβουλία Νέας Αριστεράς
Κίνηση για την ανανέωση και διεύρυνση των αριστερών πολιτικών

Την Ελλάδα θέλωμεν για να είμαστε ελεύθεροι, ισχυροί και πλούσιοι

Η πρόταση μας για την ένταξη της Κύπρου στην ελληνική δημοκρατία δεν αποτελεί συνέχεια του ενωτικού αγώνα ο οποίος θεωρούμε ότι απέτυχε χωρίς να αφήσει κάποια πολιτική παρακαταθήκη.

Η πρόταση της ένταξης εδράζεται στην δυνατότητα άσκησης αυτοδιάθεσης την οποία διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία ενώ οι λεγόμενοι ενωτικοί ψάχνουν ακόμα την αυτοδιάθεση ίσως σε κάποια γραφεία των Ηνωμένων Εθνών.

Η πρόταση της ένταξης απαντά στην αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης στη Κύπρο με την υπάρχουσα ανισορροπία ισχύος και αποσκοπεί στην ανατροπή αυτής της ανισορροπίας με σκοπό την αλλαγή των δεδομένων που θα ανοίξουν την προοπτική της απελευθέρωσης δηλαδή της επέκτασης της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κατεχόμενη επικράτεια της.

Η πρόταση της ένταξης δεν μετατρέπει την Κύπρο σε επαρχία του Αθηνοκεντρικού κράτους αλλά διατηρεί την κρατική της υπόσταση σε ένα κοινόν Ελλήνων στο οποίο θα κληθούν να συμμετάσχουν και άλλες ελληνικές κοινότητες όπως της Μεγάλης Ελλάδος, της Βορείου Ηπείρου, του Πόντου, της Ανατολικής Ρωμυλίας και της βόρειας Μακεδονίας.

Με την πρόταση της ένταξης θέτουμε την μεγάλη ιδέα ενός πολυκρατικού ελληνισμού που δεν εξουσιάζεται από τοπικές ολιγαρχίες και παπαδαριά αλλά από τις ίδιες τις τοπικές κοινότητες των Ελλήνων στα πολιτειακά πλαίσια του Κοινοτισμού.

Με την πρόταση της ένταξης δεν “θέλωμεν την Ελλάδα και ας τρώγωμεν πέτρες”. Θέλουμε την Ελλάδα για να είμαστε πλούσιοι και ισχυροί και πέτρες να τρώνε οι ολιγάρχες που σήμερα αρπάζουν την σοδειά μας.

Λουκάς Σταύρου ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ